Ekonomi

Yüz bin kişiye düşen hekim sayısı 2028’e kadar yüzde 38 artacak

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığınca 60 özel ihtisas kurulu ve 27 çalışma grubunun katılımıyla ekim ayı ortasında TBMM’ye sunulan 12. Kalkınma Planı, TBMM’nin ikinci sayısında yayınlanarak yürürlüğe girdi. 1 Kasım Resmi Gazete. 2024-2028 dönemine ilişkin hazırlanan 12. Kalkınma Planı’na ilişkin değerlendirmelerden biri de pazara erişim, sağlık ekonomisi, gerçek hayat bilgi analizi gibi konularda sağlık sektörüne danışmanlık ve araştırma hizmetleri sunan ECONiX’ten geldi. Estonya, Tunus ve Türkiye’de ofisleri bulunmaktadır. ECONiX Araştırma, “Sağlık Açısından On İkinci Kalkınma Planı” başlıklı çalışmasını yayınladı.

Sağlık odaklı planlar farklı açılardan değerlendirildi

ECONiX’in çalışmalarında; Planda yer alan koruyucu sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi ve kapasitesinin artırılması, afet ve acil durumlara hazırlık ve müdahale kapasitesinin desteklenmesinin yanı sıra, sağlıkta insan kaynağının geliştirilmesi ve bölgeler arası dağılımda istikrarın sağlanmasına ilişkin unsurlar değerlendirildi. ECONiX Araştırma uzmanlarından Eczacı Aslı Dalkıran, “İlaç ve tıbbi cihazlara erişimin kolaylaştırılmasından bağımlılıklarla mücadeleye, sağlık sisteminin finansal sürdürülebilirliğinden sağlık verilerinin üretilmesine kadar pek çok noktaya değinen 12. Kalkınma Planı , dikkatli planlama, kaynak tahsisi ve etkin uygulama ile uygulanabilecek kapsamlı bir yaklaşım sunuyor.” . “ECONiX Araştırma olarak her başlığı dikkatle inceledik, riskleri ve fırsatları listeledik.”

Toplumsal katılıma ve paydaş işbirliğine ihtiyaç var

ECONiX Araştırma Yönetimi Grup Üyesi Dr. Birol Tibet, sağlığı teşvik eden kampanyaların etkili olabilmesi için uzun vadeli planların geliştirilmesi ve bireylerin sağlıklı yaşam tarzlarını benimsemeleri için eğitilmeleri gerektiğinin altını çizerek, “İşte bu nedenle toplumsal katılım ve işbirliği hayati önem taşıyor. Planın sağlıkla ilgili hedeflerine ulaşmak için gereklidir. Birinci basamak sağlık kuruluşlarının güçlendirilmesi için aile sağlığı merkezlerinin ve aile hekimlerinin desteklenmesi özellikle önemlidir. Çünkü bu kurumlar sağlıklı yaşam tarzını ilk elden topluma aktarabilen, sağlık eğitimi ve bilincini verebilen kurumlardır. Öte yandan bağımlılıkla mücadele gibi sürekli gündemde olan konularda tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerinin geliştirilmesi ve sağlık çalışanlarının eğitimi de önem taşıyor. Bu tür hedeflere sadece yetkililerin teşvikiyle değil, tüm paydaşların ve kamuoyunun katılımıyla ulaşabiliriz” dedi.

Uzun vadeli taahhütlere ve istikrarlı kaynak tahsisine vurgu

12. Kalkınma Planı’nda sağlıkta sayısal hedeflere de yer verildi. Buna göre, hastane yatak sayısının 2028 yılında on bin kişiye düşen yatak sayısının 30,7’den 36’ya, yüz bin kişi başına düşen doktor sayısının ise 2028 yılında yüzde 38 artışla 228’den 315’e çıkacağı belirtildi. .

Yayınlanan sayısal hedeflerin sağlık pazarının gelişimine ve maliyet projeksiyonlarına da ışık tuttuğuna dikkat çeken ECONiX Araştırma Yönetimi Grup Üyesi Dr. Güvenç Koçkaya, şu değerlendirmeyi paylaştı: “Nadir hastalıklar, özel ihtiyaçlar, nitelikli insan kaynağı ve sağlıkla ilgili hedefler altyapının ek maliyet yaratma ve yeni kaynak gerektirme potansiyeli bulunmaktadır. Bu nedenle 12. Kalkınma Planı’nda ortaya konulan hedeflere ulaşmak için kamu-özel sektör işbirliği, uzun vadeli taahhütler ve istikrarlı kaynak dağıtımı değerlidir. ECONiX Araştırma olarak yürüttüğümüz bu çalışmayla, Türkiye’nin önümüzdeki dört yılda sağlık alanında izleyeceği yola ilişkin hem kamu otoritelerine, hem özel sektör paydaşlarına hem de topluma detaylı bir bakış açısı sunmayı amaçladık.”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu